01.jpg

- Advertisement -

Trương Minh Hà(生于ĐàNẵng),以Thanh Hà的艺名着称,是越南德语歌手。

她的母亲是越南人,父亲是名叫比尔·威廉姆斯的德国士兵,她两岁时在朱莱死了。她在Đà Nẵng上学,小时候就在Đà Nẵng电台唱歌。 在完成12年级的学业后,她移居西贡,并于1991年根据《越南美籍美国人返乡法》,经菲律宾的一个船民难民营移民到美国。

唱片目录

摇篮曲CD

爱-与Tuan Ngoc CD的二重奏

爱的钥匙CD

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: